Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming, schriftelijk dan wel via e-mail, van Suzan Visser.

Voor het overnemen van gedeelten uit deze website in compilatie- of overzichtswerken, brochures of folders, dient men zich tot Suzan Visser te wenden.


Alle schilderijen en tekst: © copyright Suzan Visser.
Alle illustraties:  © copyright Suzan Visser en derden.
Suzan Visser | home | contact | sitemap | webdesign